Matkailualan koulutus

Matkailu- ja palvelualojen osaajaksi -koulutus

Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy Suomessa kiihtyvällä vauhdilla. Matkailualasta on tullut meillä jo merkittävä vientituote ja se työllistää yhä enemmän työntekijöitä koko valtakunnan alueella. Ala tarvitsee kuitenkin lisää uusia osaajia kansainvälisen matkailun kasvaessa. Tehtävien monipuolistuminen, monikulttuuriset asiakasvirrat, markkinointitapojen uudistuminen ja toiminta-ympäristöjen muutokset vaativat matkailutyöhön uutta osaamisvahvuutta asiakaspalvelussa työskenteleville. Matkailu-alan täydennyskoulutuksemme vastaa juuri tähän haasteeseen ja antaa hyvät eväät tulevaisuuden matkailutehtäviin

Lapin matkailu monet työtehtävät

Mitä opit tässä koulutuksessa

 • Mitä tämän päivän matkailutyö pitää sisällään ja mitä se vaatii työntekijältä
 • Kuinka digitaalinen markkinointi toimii matkailussa
 • Miten vahvistat osaamistasi digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa
 • Mitä haasteita kansainvälinen matkailu tuo asiakaspalvelijan työnkuvaan
 • Mitä työntekijän tulee tietää matkailun yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta
 • Toimintaympäristöjen muutokset ja matkailun verkostojen toiminta
 • Alueellisen matkailun tietopaketit ja yritysten toiminta
 • Some- kanavien ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 • Henkilökohtaisen matkailuosaamisen vahvistaminen
 • Asiakaspalvelu matkailu- ja palvelualoilla
 • Kielellisen matkailusanaston päivittäminen

Sisältö mm.

 • Kansainvälistyvä matkailu Suomessa
 • Henkilökohtainen matkailuosaamisen vahvistaminen
 • Matkailuala nyt ja tulevaisuudessa
 • Digimarkkinointi+ digityökalut matkailussa
 • Matkailu- ja palvelualan asiakaspalveluosaaminen
 • Some- osaaminen matkailutyössä
 • Matkailualan laatu, turvallisuus ja ympäristö
 • Opintovierailut matkailukohteisiin
 • Alueelliset matkailutehtävät ja eroavaisuudet
 • Tietopaketit ja kontaktit matkailuyrityksistä
 • Matkailualan kielipäivitys: englanti
 • Työssäoppiminen matkailu- ja palvelualan tehtävissä
Lapin matkailu talvella

Toteutus

Opiskelija kannettavan kanssa

Koulutus voidaan järjestää lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Verkkototeutuksessa voit osallistua opintoihin omalta paikkakunnalta ja suorittaa työssäoppimisen alueesi matkailutehtävissä tai muissa matkailukohteissa.  

Lisätietoja

Tapio Laurila, toimitusjohtaja Avartum

Tapio Laurila
Puhelin: 040 5907325
Sähköposti: tapio.laurila@avartum.fi